การจัดส่งสินค้า

การจัดส่งสินค้า

หลังจากที่บริษัทฯได้รับคำสั่งซื้อ จะดำเนินการแพ็คสินค้า และ จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า ดังนี้

  • พื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล
    • ระยะเวลาจัดส่ง นับจากวันสั่งซื้อสินค้า 2-5 วันทำการ
  • พื้นที่ต่างจังหวัด
    • ระยะเวลาจัดส่ง นับจากวันสั่งซื้อสินค้า 3-7 วันทำการ
  • พื้นที่พิเศษ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และพื้นที่เกาะต่างๆ
    • ระยะเวลาจัดส่ง นับจากวันสั่งซื้อสินค้า 7-10 วันทำการ

หมายเหตุ
- ช่วงเวลาการจัดส่งสินค้า คือ วันจันทร์ – วันเสาร์ 
- บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งสินค้าในวันถัดไป โดยนับจากวันที่ได้รับคำสั่งซื้อ
- บริษัทฯ ใช้บริการขนส่งเอกชนในการจัดส่งสินค้า ได้แก่ BEST Express และ J&T Express
- ลูกค้าไม่สามารถเลือกขนส่งในการจัดส่งสินค้าได้
- หากลูกค้ายังไม่ได้รับสินค้าตามกำหนด สามารถติดต่อ Call Center ให้ช่วยประสานงานได้ โทร. 02-113-1314 หรือ LINE : @mediashopping

กลับไปยังบล็อก