About

การจัดส่งสินค้า

การจัดส่งสินค้า หลังจากที่บริษัทฯได้รับคำสั่งซื้อ จะดำเนินการแพ็คสินค้า และ จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า ดังนี้ พื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ระยะเวลาจัดส่ง นับจากวันสั่งซื้อสินค้า 2-5 วันทำการ พื้นที่ต่างจังหวัด ระยะเวลาจัดส่ง นับจากวันสั่งซื้อสินค้า 3-7 วันทำการ พื้นที่พิเศษ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และพื้นที่เกาะต่างๆ ระยะเวลาจัดส่ง นับจากวันสั่งซื้อสินค้า 7-10 วันทำการ หมายเหตุ- ช่วงเวลาการจัดส่งสินค้า คือ วันจันทร์ – วันเสาร์ -...

การจัดส่งสินค้า

การจัดส่งสินค้า หลังจากที่บริษัทฯได้รับคำสั่งซื้อ จะดำเนินการแพ็คสินค้า และ จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า ดังนี้ พื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ระยะเวลาจัดส่ง นับจากวันสั่งซื้อสินค้า 2-5 วันทำการ พื้นที่ต่างจังหวัด ระยะเวลาจัดส่ง นับจากวันสั่งซื้อสินค้า 3-7 วันทำการ พื้นที่พิเศษ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และพื้นที่เกาะต่างๆ ระยะเวลาจัดส่ง นับจากวันสั่งซื้อสินค้า 7-10 วันทำการ หมายเหตุ- ช่วงเวลาการจัดส่งสินค้า คือ วันจันทร์ – วันเสาร์ -...

นโยบายการเปลี่ยน - คืนสินค้า

นโยบายการเปลี่ยน และ การคืนสินค้าลูกค้าสามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า ต้องการเปลี่ยน หรือ คืนสินค้าติดต่อศูนย์บริการลูกค้า (Call center) ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 - 113 - 1314 หรืออีเมล callcenter@mediashopping.co.th โดยแจ้ง ชื่อ - ชื่อสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หมายเลขใบสั่งซื้อสินค้า และเหตุผลในการขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้าวิธีการเปลี่ยน หรือ คืนสินค้าส่งสินค้า มายัง บริษัท มีเดีย ช้อปปิ้ง...

นโยบายการเปลี่ยน - คืนสินค้า

นโยบายการเปลี่ยน และ การคืนสินค้าลูกค้าสามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า ต้องการเปลี่ยน หรือ คืนสินค้าติดต่อศูนย์บริการลูกค้า (Call center) ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 - 113 - 1314 หรืออีเมล callcenter@mediashopping.co.th โดยแจ้ง ชื่อ - ชื่อสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หมายเลขใบสั่งซื้อสินค้า และเหตุผลในการขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้าวิธีการเปลี่ยน หรือ คืนสินค้าส่งสินค้า มายัง บริษัท มีเดีย ช้อปปิ้ง...

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) MediaShopping ในฐานะผู้ให้บริการเว็บไซต์ขายสินค้า ได้จัดทำประกาศ ความเป็นส่วนตัวนี้ เพื่อแจ้งให้ท่าน ให้ฐานะลูกค้าผู้ใช้บริการ ได้ทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว รายละเอียดการรวบรวมข้อมูลใช้ หรือ เปิดเผย ตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 “PDPA” (Personal Data Protection Act) เพราะทางเรานั้นตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง ท่านสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ได้มอบให้กับทางเรานั้น มีมาตรการ การรักษาความมั่นคง ที่เหมาะสม และปลอดภัยอย่างดีที่สุด โดยแบ่งอธิบายออกเป็นหัวข้อสำคัญดังนี้ 1....

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) MediaShopping ในฐานะผู้ให้บริการเว็บไซต์ขายสินค้า ได้จัดทำประกาศ ความเป็นส่วนตัวนี้ เพื่อแจ้งให้ท่าน ให้ฐานะลูกค้าผู้ใช้บริการ ได้ทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว รายละเอียดการรวบรวมข้อมูลใช้ หรือ เปิดเผย ตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 “PDPA” (Personal Data Protection Act) เพราะทางเรานั้นตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง ท่านสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ได้มอบให้กับทางเรานั้น มีมาตรการ การรักษาความมั่นคง ที่เหมาะสม และปลอดภัยอย่างดีที่สุด โดยแบ่งอธิบายออกเป็นหัวข้อสำคัญดังนี้ 1....

เกี่ยวกับเรา

บริษัท มีเดีย ช้อปปิ้ง จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับทีวีโฮมช็อปปิ้ง เผยแพร่ ผ่านรายการ มีเดียช้อปปิ้ง (Mediashopping) ซึ่งเป็นรายการแนะนำสินค้าหลากหลายประเภทให้ผู้บริโภคได้เลือกสรร ได้แก่ สินค้าเพื่อสุขภาพ แฟชั่น และ ความงาม เป็นต้น สำหรับรายการ มีเดียช้อปปิ้ง มีช่องทางการเสนอขายสินค้าและบริการที่หลากหลายเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง ได้แก่ ช่อง มีเดีย ทีวี (MEDIA TV) –...

เกี่ยวกับเรา

บริษัท มีเดีย ช้อปปิ้ง จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับทีวีโฮมช็อปปิ้ง เผยแพร่ ผ่านรายการ มีเดียช้อปปิ้ง (Mediashopping) ซึ่งเป็นรายการแนะนำสินค้าหลากหลายประเภทให้ผู้บริโภคได้เลือกสรร ได้แก่ สินค้าเพื่อสุขภาพ แฟชั่น และ ความงาม เป็นต้น สำหรับรายการ มีเดียช้อปปิ้ง มีช่องทางการเสนอขายสินค้าและบริการที่หลากหลายเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง ได้แก่ ช่อง มีเดีย ทีวี (MEDIA TV) –...