นโยบายการเปลี่ยน - คืนสินค้า

นโยบายการเปลี่ยน และ การคืนสินค้า
ลูกค้าสามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า 

ต้องการเปลี่ยน หรือ คืนสินค้า
ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า (Call center) ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 - 113 - 1314 หรืออีเมล callcenter@mediashopping.co.th โดยแจ้ง ชื่อ - ชื่อสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หมายเลขใบสั่งซื้อสินค้า และเหตุผลในการขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

วิธีการเปลี่ยน หรือ คืนสินค้า
ส่งสินค้า มายัง บริษัท มีเดีย ช้อปปิ้ง จำกัด เลขที่ 143/530 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

เงื่อนไขในการเปลี่ยน หรือ คืนสินค้า
- สินค้าที่ลูกค้าได้รับเสียหาย ชำรุดที่เกิดจากการจัดส่ง รวมทั้งสินค้าที่ลูกค้าได้รับไม่ตรงกับการสั่งซื้อ บริษัทฯ จะไม่คิดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนสินค้า โดยสินค้าดังกล่าวต้องไม่ถูกเปิดหรือใช้งาน และบริษัทฯ จะทำการตรวจสอบ พิจารณาเป็นกรณีๆ ไป
- สินค้าที่ส่งคืนจะต้องอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยสมบูรณ์ ไม่มีการเปิดหรือทำลายฉลาก จำนวนสินค้า ชิ้นส่วน อุปกรณ์ต่างๆ และของแถมครบถ้วน และคืนพร้อมกับ กล่องบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดส่ง
- ทางบริษัทฯ จะไม่รับดำเนินการใดๆ หากสินค้าที่ลูกค้าได้รับชำรุดเสียหาย จากการกระทำของลูกค้า
- กรณีสินค้าในหมวด เครื่องสำอาง แฟชั่น หากมีอาการแพ้ จากการใช้งาน ลูกค้าต้องมีใบรับรองแพทย์ประกอบการคืนสินค้า
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าขนส่งจากการเปลี่ยน หรือ คืนสินค้าตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด (หากมี) ยกเว้นสินค้านั้นตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นการส่งสินค้าที่ไม่ตรงกับที่สั่งซื้อ สินค้าชำรุด จากการผลิตหรือการจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้า

นโยบายการคืนเงิน 
1. บริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้ หรือ หลังจากที่บริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบสินค้าที่ลูกค้าส่งคืนว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์แล้ว โดยจะทำการคืนเงิน ดังนี้

  • กรณีลูกค้าชำระเงินผ่านบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยขึ้นอยู่กับรอบการตัดบัตรเครดิตของธนาคารเจ้าของบัตร
  • กรณีลูกค้าชำระเงิน ผ่านช่องทาง Internet Banking, เอทีเอ็ม, เคาน์เตอร์ธนาคาร, เก็บเงินปลายทาง จะทำการคืนเงินกลับไปยังเลขที่บัญชีที่ลูกค้าแจ้ง โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 30 วันทำการ หลังจากได้รับเอกสารจากทางลูกค้าครบถ้วน
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

สำหรับลูกค้าที่ต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 02 - 113 - 1314 หรืออีเมล callcenter@mediashopping.co.th

กลับไปยังบล็อก